ENEN CZE
===

přepisy přednášek

Jan Stiess: Fond národního majetku včera, dnes a zítra (16.11. 1999)

seminář Fond národního majetku včera, dnes a zítra, 16.11.1999, Národní dům na Vinohradech

publikováno: 18.02.2002, čteno: 2×

 

VYŠLO KNIŽNĚ:

více informací o publikaci

Sborník č. 2 "Ekonomika, právo a politika"

108 stran, brožovaná vazba
vyšlo: prosinec 1999
cena: 50,- Kč
===

Dámy a pánové,

Pokud jde o historii FNM, omezil bych se pouze na konstatování několika základních faktů. FNM byl zřízen zákonem č. 171/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku. FNM měl tedy přímo ze zákona od počátku jasný cíl - realizovat privatizační rozhodnutí na základě rozhodnutí o privatizaci vydaných Ministerstvem financí ČR (dříve Ministerstva pro privatizaci a správu národního majetku) či vládou. FNM tedy nemá a nikdy neměl pravomoc rozhodovat o způsobu privatizace státního majetku. Okolnosti vzniku zákona zároveň nasvědčovaly o tom, že se předpokládala velmi rychlá změna vlastnických práv. V současné době je zcela zřejmé, že tento záměr v dnešních dnech v podstatě neplatí. Změnit zákon tak, abychom naplnili naše dnešní představy, je v současnosti velmi komplikované.

Pro velmi krátké období, které je před námi, je nutno kromě základního poslání FNM více méně se zaměřit dvěma základními směry: 1) zabezpečit výkon akcionářských práv a 2) spolupodílet se na restrukturalizaci podniků, kde má fond většinovou účast. Proto, abychom mohli tyto činnosti naplnit, je nezbytně nutné provést jistou reorganizaci FNM. A to přesto, že změna zákona i statutu FNM jsou obtížné.

Z hlediska FNM to znamená zabezpečení kvalitního plnění všech úkolů, které jsou před námi. Zároveň je nutno zdůraznit, že prioritou není změna zákona nebo statutu jako takových, ale funkční dohoda s ministerstvy, které mají výkon akcionářských práv a restrukturalizaci podniků.

Výkon akcionářských práv, který je převeden na jednotlivé resorty, může být do jisté míry komplikací v procesu privatizace, ale není podle mého nestandartním prvkem v celém procesu. Rovněž se nedomnívám, že by bylo nezbytně nutné razantně usilovat o změnu současného stavu, protože to by si vyžádal příliš mnoho času a energie.

Proces dokončení privatizace, pro který byl fond zkoncipován, je otázkou dvou či tří let.. V tomto časovém horizontu by mělo dojít k prodeji základních podniků, které v současnosti na FNM jsou. Při sledování podniků, které má fond ve svém portfoliu, je nezbytně nutné, abychom se velmi intenzivně zabývali jejich ekonomickou situací. To souvisí i s možností fondu daleko efektivněji prosazovat návrhy některých opatření, a to především proto, že ze zákona je fond výkonným orgánem a provádí rozhodnutí vlády.

Například u restrukturalizací a speciálně u vymáhání pohledávek je zapotřebí, abychom příslušný podnik znali obšírněji, abychom nevyužívali pouze standartních metod – soudit se, nesoudit se a ono to nějakým způsobem dopadne……To považuji v mnoha případech za ztrátu času.

Splnění základního poslání FNM, tj. změna vlastnických práv, by měla být dle mého názoru otázkou maximálně dvou tří let, kdy dojde k prodeji základních aktiv, které dnes FNM obhospodařuje. Všech podniků, ve kterých má dnes FNM nějakou majetkovou účast je více než 350, těch důležitých je řádově kolem 40 – 50. Právě sem musí FNM napřít svoji pozornost a po dohodě s příslušnými resortními ministerstvy a s ministerstvem financí hledat cestu k jejich urychlenému prodeji a zřejmě předtím i k očištění a částečné restrukturalizaci.

Podívejme se na další aktivity, které dnes FNM vyvíjí, tj. především řešení pohledávek po lhůtě splatnosti a ekologické náhrady. Ekologické škody jsou velkým problémem, který bude odstraňován – možná deset nebo i patnáct let. V současné době existují záruky přibližně na 140 miliard korun, přičemž lze očekávat, že přibližně 30 – 35 miliard korun bude hrazeno z prostředků FNM.

Pokud jde o rychlost samotné privatizace, naší představou je, že budeme vládě nastavovat zrcadlo pro její rozhodování typu "vládo, ty máš na nás takové požadavky, a my, abychom je mohli pokrýt, potřebujeme generovat takovéto zdroje". Dnes dokážeme poměrně přesně odhadnout náklady příštích let, protože se zakládají na usnesení vlády, které spatřilo světlo světa letos na jaře. Usnesení vlády ale neobsahuje zmínku o budoucím začlenění FNM do struktury státní správy. Zřejmě se předpokládá, že život FNM má svou omezenou budoucnost, nicméně některé aktivity jako jsou ekologické závazky a nedořešené soudní spory budou ještě dlouho strašit další předsedy výkonných výborů FNM nebo některou z nástupnických organizací. Pro krátkou budoucnost FNM – dva až tři roky – je nezbytně nutné FNM zeštíhlit a zprofesionalizovat tak, abychom mohli na základě ekonomických rozborů erudovaně oponovat, ale i navrhovat příslušná opatření, která jsou pro privatizaci a restrukturalizaci podniků nebo celých odvětví nutná a potřebná.

Jan Stiess

Komentáře k příspěvku

Doposud nebyly vloženy žádné komentáře.

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­