ENEN CZE
===

Sponzorujte CEP

sponzoring CEPu

Centrum pro ekonomiku a politiku hradí své aktivity jednak z výnosů z vlastní činnosti (zejména předplatné a prodej publikací) a jednak z darů od soukromých osob - občanů i firem. Nepřijímáme žádné státní či obecní dotace z peněz daňových poplatníků. Soukromá podpora je ale pro nás důležitým zdrojem pro naši činnost, tj. zejména vydávání publikací a pořádání seminářů.

Podpořte CEP finančním darem a pomůžete nám tak v našem úsilí podporovat principy svobody a tržního hospodářství.

Pokud se rozhodnete podpořit CEP, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, v níž se zavážeme využít darovaných peněz na vzdělávací projekty – výrobu publikací a pořádání seminářů. Věnování peněz na "vzdělávací činnost" pak můžete odečíst od daňového základu a snížit si tak povinnost daně z příjmu.

V případě, že se rozhodnete podpořit finančně aktivity Centra pro ekonomiku a politiku, kontaktujte výkonného ředitele CEPu Jana Skopečka na tel. 606889072 nebo e-mailu skopecek@cepin.cz.

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­