ENEN CZE
===

články

články

Na této stránce najdete chronologicky řazené články představitelů a spolupracovníků CEPu, které vyšly v novinách a časopisech.

Chcete-li vyhledat články ke konkrétním problémům, využijte vyhledávací okénko "vyhledávání na serveru" v levé části této stránky.

<- předchozí | 1 | následující -> Jsou zobrazeny články 1-10 z celkových 774

řadit dle data: (0-9) (9-0)

celý text ->Petr Mach: Český přístav v Hamburku – daňový ráj?

Spojené království Velké Británie a Irska získalo v roce 1898 od Čínského císařství do suverénního pronájmu na 99 let "svobodný přístav" Hongkong. Nová britsko-čínská smlouva uzavřená při předávání Hongkongu zpět pod správu Číny zajistila Hongkongu autonomii na minimálně dalších 50 let (viz LF září 2007). Hongkong tak zůstává "svobodným přístavem" a jeho ústava zaručuje, že v zemi budou i nadále jen minimální daně a žádná cla. I Česká republika má podobné území, což není všeobecně známé.

Laissez Faire, září 2008, 00.00.0000

celý text ->Petr Mach: Globální oteplování neexistuje

Jak známo, globální teplota od začátku tisíciletí neroste, zatímco koncentrace CO2 v atmosféře dál stoupá (z 370 na 390 miliontin částic atmosféry neboli z 0,037% na 0,039%).

iHNed.cz, 00.00.0000

celý text ->Petr Mach: Demokracie a přerozdělování

Považuji člověka v zásadě za racionální bytost, která maximalizuje svůj užitek. Pro přehlednost své argumentace rozdělím populaci na část, která platí na daních méně než od státu v různých formách získá (chudí), a část, která platí více než získá (bohatí). Předpokládám, že chudí nechtějí míru přerozdělování snižovat a bohatí zvyšovat, od čehož odvíjejí své volební preference. Za jedinou skutečnou příčinu přerozdělování proto považuji současnou demokracii.

Pravý úhel, 09.05.1997

celý text ->Petr Mach: O referendu

O skutečně zásadních věcech mají občané rozhodovat v referendu, tvrdí sociální demokracie. Prosazuje-li politik referendum o vstupu naší země do NATO, je to od něj politicý kalkul, který mu má pomoci zachovat si tvář před jeho nevzdělanými voliči

Pravý úhel, 09.06.1997

celý text ->Petr Mach: Inflace koruny po roce 1989 - monetaristický pohled

Inflace bývá i u nás často zdůvodňována nadměrným růstem mezd, změnami nepřímých daní, zvyšováním cen monopolů, růstem cen surovin, depreciací kurzu či deregulací cen. Chci v tomto článku připomenout klasický a monetaristický pohled na tuto problematiku a zdůraznit úlohu peněz při vzniku inflace.

Pravý úhel, 09.07.1997

celý text ->Petr Mach: Konzervativní přístup k systému důchodového zabezpečení

Často se u nás v posledních letech diskutuje o potřebě reformy systému důchodového zabezpečení. Současný systém bývá považován když ne přímo za nemorální, tak za nedokonalý a dlouhodobě neudržitelný. Řada zemí již byla nucena k reformě důchodového systému přistoupit. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí se připravuje systém, který pravděpodobně kombinuje známé přístupy - průběžné financování, regulovaný fond s povinným ukládáním a soukromé spoření s určitou státní podporou.

Pravý úhel, 09.11.1997

celý text ->Petr Mach: Poznámky k rovné dani

Občanská demokratická strana přinesla ve svém volebním programu myšlenku rovné daně (flat tax). Nelze předpokládat, že by tato myšlenka mohla být v krátkém nebo středním období realizována, její přítomnost ve volebním programu hlavní pravicové strany však nabádá k širší diskusi na toto téma

Pravý úhel, 09.10.1998

celý text ->Petr Mach: Občanská společnost - svoboda nebo donucení?

Občanská společnost patří mezi našimi politiky a intelektuály k hojně používaným pojmům. Vznik a používání tohoto pojmu svědčí o tom, že se jím myslí něco víc, než pouhé svobodné sdružování jednotlivců do všemožných spolků na základě jejich nejrůznějších společných zájmů a cílů. Pojem občanská společnost se používá jako politický program, v němž hraje klíčovou roli stát. Podle něj má stát napomáhat budování občanské společnosti.

Laissez Faire, 09.11.1998

celý text ->Petr Mach: Množství peněz a stav české ekonomiky

Situaci české ekonomiky v současné době charakterizuje pokles reálného produktu, pokles cen a stagnace množství peněz obíhajících v ekonomice. Přednesu názor, že pokles cen i pokles produkce souvisí s vývojem množství peněz, tedy s měnovou politikou České národní banky.

sborník CEPu, 09.01.1999

celý text ->Petr Mach: O spontánním řádu přírodních zákonů

Díky Isaacu Newtonovi víme o fyzikálním principu gravitace. Přírodní síly působí mezi mnoha tělesy navzájem, ovlivňují jejich relativní pohyby. Takže vesmírné procesy nekonečných průběhů explozí a koncentrací hmoty nejsou výsledkem naplánovaným, ale výsledkem spontánního procesu. Rovnováha a stabilita přírodních systémů se zdá být mnohým až neuvěřitelná, že je "snad musel někdo vymyslet a někdo je musí řídit".

Laissez Faire, 09.03.1999
---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­