ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 28 "Návrh Evropské ústavy"

260 stran, brožovaná vazba
vyšlo: listopad 2003
cena: 70,- Kč


Sborník č. 28/2003 "Evropská ústava" se zabývá nejzávažnější politickou otázkou dnešní Evropy – návrhu Evropské ústavy, jak vyplynul letos v červenci z jednání Konventu. Již fakt, že v názvu dokumentu je obsaženo slovo ústava, naznačuje, že jde o podstatnou státoprávní změnu, která se dotkne všech 25 členů EU – ať už dnešních nebo přistupujících. Proto by jí lidé měli věnovat mimořádnou pozornost.

Jedna ústava, prezident, ministr zahraničí, jedna měna, zahraniční politika (a v budoucnu i obrana) nejsou náhody, nýbrž jasné a přehledné znaky budoucí federace. EU by touto cestou získala znaky státnosti v takové míře, že by již nebylo možné hovořit o svrchovanosti členských zemí. Evropská ústava, pokud by byla přijata a ratifikována členskými státy, by byla nakročením k evropskému superstátu.

Část A sborníku tvoří vystoupení na semináři "Evropská ústava – cesta k superstátu?" z 2. října 2003, na němž vystoupili dva členové Konventu – místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Jan Zahradil a první náměstek ministra zahraničí Jan Kohout – spolu s ředitelem Mezinárodního politologického ústavu a profesorem Masarykovy univerzity v Brně Petrem Fialou.

Do části B sborníku je zařazen článek Václava Klause o evropské ústavě z MF Dnes a další texty od Petra Macha, Marka Loužka, Stanislavy Janáčkové, Benjamina Kurase a Dalibora Plichty. Některé z nich jsou politickým hodnocením evropské ústavy, jiné spíše technickou analýzou, dávají však dobrý přehled o přednostech i slabinách evropské ústavy.

Část C obsahuje kompletní text návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu, přijatý Konventem v 13. června a 10. července 2003. Jde tedy o text prozatímní, který je průběžně měněn na mezivládní konferenci v Římě. Definitivní text, který budou ratifikovat členské země, hodláme zveřejnit v budoucnu.

Debatu o evropské ústavě považují mnozí občané za trochu akademickou. Brusel se jim zdá daleko a není snadno dohlédnout všechny důsledky tohoto zásadního kroku. Právě proto je třeba upozorňovat na úskalí návrhu Evropské ústavy. Nedejme si vnutit myšlenku, že kdo je proti evropské ústavě, je málo uvědomělý Evropan. Žijme v rozumně integrované, svobodné a produktivní Evropě, ne však ukvapeně centralizované a s etatistickými iluzemi.

Václav Klaus

V Praze, 27. října 2003

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­