ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 48/2006 "Islám v Evropě - obohacení, nebo nebezpečí?"

104 stran, brožovaná vazba
vyšlo: červen 2006
cena: 50,- Kč

stáhnout


Přítomnost islámu na evropském kontinentě není zdaleka pouze novodobou záležitostí – jeho vliv na utváření Evropy se datuje již řadu staletí. V poslední době se však o islámu hovoří převážně v souvislosti s teroristickými útoky páchanými ve jménu islámu a s problémy komunit novodobých muslimských přistěhovalců do západní Evropy. Vznikají tak nové otázky nad budoucností Evropy, ve které islám hraje stále silnější roli.

Sborník "Islám v Evropě – obohacení, nebo nebezpečí?" shrnuje texty ze semináře se stejným názvem, který CEP uspořádal 14. prosince 2005, a přináší další doplňkové texty, které na nastolenou otázku pohlížejí z různých úhlů.

V části A sborníku jsou zařazeny příspěvky Benjamina Kurase – spisovatele působícího v Londýně, Zdeňka Müllera – arabisty působícího ve Francii, Tomáše Pojara – náměstka ministra zahraničních věcí a Jiřího Weigla – vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Benjamin Kuras vyzývá k sekularizaci islámu – k jeho odpoutání od státu a k jeho vstupu na volný trh idejí, kde by nenásilně soutěžil jak s jinými náboženstvími, tak s atheismem. Zdeněk Müller poukazuje na vykořeněnost muslimských komunit ve Francii, která je živnou půdou pro fanatismus. Tomáš Pojar vyvrací tezi, že by příčinou islámského terorismu byla chudoba. Jiří Weigl vidí problém v evropském multikulturalismu, který brání menšinám v přirozeném začlenění do společnosti a ponechává je v předměstských ghettech.

Do části B jsme požádali o příspěvek Luboše Kropáčka – orientalistu a afrikanistu, profesora Filosofické fakulty University Karlovy, Vladimíra Sáňku – ředitele Islámského centra v Praze, Romana Jocha – ředitele Občanského institutu a Bronislava Ostřanského – arabistu z Orientálního ústavu Akademie věd ČR. V tomto oddíle jsme přetiskli také rozhovor s Jiřím Weiglem, který vyšel v týdeníku Euro, a esej "Islamizace Evropy" od anglického politologa DavidaPryce-Jonese, který loni publikoval Občanský institut.

Do části C editorka zařadila grafy s počty a procentuálními podíly muslimského obyvatelstva ve vybraných evropských zemích.

Tento sborník rozhodně není černobílým pohledem na otázky spojené s přítomností islámu v Evropě, snaží se hledat příčiny vážných problémů, které jsou s tímto fenoménem spojeny.

Někdo by mohl namítnout, že problém "islamizace Evropy" se netýká České republiky, která žádné problémy s muslimskými komunitami ani islámským terorismem nemá. Problémy západní Evropy však mohou být pro nás velmi poučné. Je-li řada problémů umělého přistěhovalectví a vykořeněných ghett způsobena evropským modelem sociálního státu, který kombinací sociálních dávek, minimální mzdy, omezenou smluvní volností v pracovních vztazích a pokryteckým obhajováním multikulturalismu systematicky vytlačuje vlastní občany z pracovního trhu, pak bychom měli vidět, jakým směrem se nevydávat, ať už se samotný islám dokáže modernizovat či nikoliv.

Václav Klaus, 31.5.2006

 

 

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­