ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 47/2006 "Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi"

180 stran, brožovaná vazba
vyšlo: duben 2006
cena: 100,- Kč

stáhnout


Patnácté výročí zahájení ekonomické reformy bylo příležitostí připomenout si jednu z nejvýznamnějších událostí moderních dějin naší země. Liberalizace cen a zahraničního obchodu, privatizace a přísná makroekonomická stabilizace byly klíčovými prvky obnovení tržní ekonomiky v tehdejším Československu. Centrum pro ekonomiku a politiku na toto výročí reaguje tímto sborníkem, který spojuje texty z lednové konference s dalšími doplňkovými texty a přílohami.

V části A uveřejňujeme příspěvky z konference "Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi" z 10. ledna 2006, na níž vystoupili hlavní aktéři ekonomické reformy z roku 1991. Bývalý ministr financí ČSFR Václav Klaus načrtl základní principy ekonomické transformace a rozebral spor o reformu s domácími oponenty. Bývalý ministr hospodářství ČFSR Vladimír Dlouhý zhodnotil obrození kapitalismu po čtyřiceti letech centrálního plánování jako velký úspěch. Někdejší ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR Karel Dyba se zaměřil naotázku liberalizace zahraničního obchodu. Bývalý náměstek ministra financí ČSFR Dušan Tříska vyzdvihl roli privatizace.

Bývalý předseda vlády ČSFR Marián Čalfa shrnul z pohledu právníka politiku federální vlády po listopadu 1989, včetně scénáře ekonomické reformy. Někdejší náměstek ministra financí ČSFR Ivan Kočárník připomněl těžký střet o reformu se zvláštním zřetelem na rozpočtovou politiku. Bývalá náměstkyně ministra financí ČSFR Jana Fürstová rozebrala regulaci cen před liberalizací a po ní. Někdejší ředitel odboru maloobchodních cen ministerstva financí ČSFR Emanuel Šíp připojil vtipnou vzpomínku na liberalizaci cen.

Do části B zařazujeme inspirativní odborné texty k ekonomické reformě. Za pozornost stojí polemika Václava Klause a Dušana Třísky se Svetozarem Pejovichem o transformační privatizaci, která by měl v červnu vyjít v Politické ekonomii. Jiří Weigl se ohlíží za privatizací českého bankovnictví. Stanislava Janáčková přispěla svým článkem z časopisu Finance a úvěr zabývající se makroekonomickou stabilizací na počátku transformace. Přetiskujeme i článek Marka Loužka z Politické ekonomie o tom, zda nazrál čas pro vyvážené hodnocení české privatizace.

Část C přináší historické dokumenty: Usnesení Federálního shromáždění o vyslovení důvěry vládě z července 1990, které schvaluje programové prohlášení vlády ČSFR a žádá vládu, aby do září 1990 předložila scénář ekonomické reformy; kompletní Scénář ekonomické reformy z 30. srpna 1990; a nakonec i Usnesení Federálního shromáždění ke scénáři ekonomické reformy ze dne 17. září 1990.

Výročí startu ekonomické transformace je skoro tak významné jako pád komunismu. Proto považujeme za nezbytné připomenout si hlavní mezníky návratu ke kapitalismu a směle a sebevědomě obhajovat principy této radikální reformy. Kapitalismus je po čtyřiceti letech komunistické diktatury nadějí. Nadějí pro svobodný život miliónů občanů naší země a jejich dětí. Nedopusťme, abychom se někdy vrátili před listopad 1989.

Václav Klaus

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2023
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­