ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace Robert Holman: Transformace české ekonomiky

106 stran, brožovaná vazba
vyšlo: prosinec 2000
cena: 70,- Kč

stáhnout


Ekonomická transformace patřila v devadesátých letech k nejaktuálnějším ekonomickým tématům a mezi ekonomy se o ni vedly nejostřejší spory. Tato publikace si neklade za cíl popsat ekonomické události uplynulých desetiletí v jejich úplném detailu. Je to spíš příručka než hluboké a obšírné pojednání. Jejím cílem je podtrhnout základní a nejdůležitější rysy ekonomické transformace v české republice, pokud možno ve srovnání s jinými postkomunistickými zeměmi střední Evropy, zejména Polskem a Maďarskem. Nabízí určitý strukturovyný pohled na ekonomickou transformaci. Transformace zde není chápána v širokém slova smyslu jako proces , který překoná všechny deformace a nedostatky čtyřiceti let socialismu a který nás přibližuje vyspělým zemím. Je chápána v užším slova smyslu jako přechod od socialistického systému založeného na centráním plánování a kolektivním vlastnictví ke kapitalistickému systému založenému na tržní koordinaci a soukromém vlastnictví, jakkoliv je (a ještě dlouho bude) náš "mladý" kapitalismus hospodářsky málo výkonný a institucionálně nezralý. V tomto pojetí u nás transformace proběhla prakticky v první polovině devadesátých let a vytvořila výchozí podmínky pro pro další vývoj tržních institucí pro dlouhodobý ekonomický růst. I když před námi stojí ještě mnoho reforem (cenové deregulace, otevření monopolizovaných trhů, privatizace některých klíčových podniků a odvětví, reforma penzijního systému, reforma státní správy, atd.), ty už nemají transformační charakter, ale spíš jde o reformy,  se kterými se potýkají i ostatní kapitalistické země, ať už rozvojové nebo vyspělé. Věřím, že tato knížka bude užitečná nejen pro ekonomické odborníky, ale i pro studenty, kterým může sloužit jako učební pomůcka k seminářům o ekonomické transformaci.  
---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2023
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­