ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 46/2006 "Padesát let od smrti José Ortegy y Gasseta"

122 stran, brožovaná vazba
vyšlo: březen 2006
cena: 70,- Kč


O tom, že Centrum pro ekonomiku a politiku nezapomíná ani na významná kulturní výročí, svědčí sborník č. 46/2006 "Padesát let od smrti José Ortegy y Gasseta". Půl století od úmrtí tohoto slavného filozofa a předního liberálního myslitele 20. století jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Sborník vznikl na základě semináře, který se uskutečnil v říjnu 2005, přidáním několika dalších doplňkových textů a příloh.

V části A zveřejňujeme kompletní přednášky hlavních řečníků na semináři. Hispanista a překladatel Josef Forbelský se zabývá recepcí José Ortegy y Gasseta v českém prostředí. Profesorka filozofické fakulty Univerzity Karlovy Anna Housková načrtává vztah Ortegy k Latinské Americe. Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku vyzdvihuje Ortegu jako liberálně-konzervativního klasika. Jiří Pechar z Filozofického ústavu Akademie věd využívá Ortegovu "Vzpouru davů" pro analýzu nacismu a komunismu.

V části B přinášíme námi vybrané doplňkové texty. Profesor politologie University of Guam Robert E. Statham považuje vzpouru davů za plod hyperdemokracie a povstání hlouposti proti rozumu. Profesor Palackého univerzity v Olomouci Pavel Štěpánek vykládá Ortegu jako teoretika umění a kritika. Jiří Vaněk z katedry filozofie VŠE v Praze hodnotí Ortegovy proklamace, předpovědi i varování. Doktorandka Ústavu hispánských studií FF UK Hana Kloubová vykládá Ortegovo pojetí románu.

Do části C editor zařadil známé výňatky z díla José Ortegy y Gasseta. Jde o kapitolu ze "Vzpoury davů", v níž Ortega varuje před největším nebezpečím – státem. Z "Úkolu naší doby" vybíráme filozofickou část "Nauka o hledisku". Z Meditací o Quijotovi přinášíme poprvé do češtiny přeloženou předmluvu. Nechybí ani recenze "Vzpoury davů" od Karla Čapka.

Když jsme – a teď mluvím hlavně za svou generaci – Ortegu v 60. letech 20. století objevili, vnímali jsme komunismus jako jednu z forem vzpoury davů. Autorova obhajoba lidské svobody ale zůstává aktuální dodnes. Ačkoli bychom mohli diskutovat s některými Ortegovými názory na Evropu, cenný je jeho postřeh, že Evropa není věc, nýbrž rovnováha. Rovněž pojetí národa jako intimity je trefné. Věřím, že nový sborník CEP najde pozorné čtenáře.

Václav Klaus, sborník CEPu č. 46/2006

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2023
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­