ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: sborník č. 44/2006 "Postdemokracie hrozba, nebo naděje?"

0 stran, brožovaná vazba
vyšlo: leden 2006
cena: 50,- Kč

stáhnout


Korporativistické tendence, snahy některých jednotlivců či skupin doplnit či nahradit demokracii různými formami zapojení vybraných sdružení či svazů do výkonu státní moci, se opakovaně vynořují, u nás i v zahraničí. Dříve se pro takovou alternativní formu vlády používal termín korporativismus, dnes se často hovoří o postdemokracii či NGO-ismu.

Sborník "Postdemokracie – hrozba, nebo naděje?", který shrnuje texty ze semináře se stejným názvem a přináší další doplňkové texty, se zabývá tématem, které považujeme za vysoce aktuální, a kolem kterého současně vzniká řada nedorozumění. Pohled politologa, sociologa, prezidenta republiky i představitelů pravicových i levicových spolků snad pomůže toto téma objasnit.

Na semináři, který CEP uspořádal 12. července 2005, vystoupili Ladislav Jakl z Kanceláře Prezidenta republiky, Jiří Tutter – ředitel Greenpeace ČR, Michal Semín z Institutu Sv. Josefa, a Vít Hloušek z Politologického ústavu z Masarykovy univerzity v Brně. Jejich přednášky jsou obsaženy v části A sborníku.

Do části B jsme požádali o příspěvek Lubomíra Brokla – docenta Královéhradecké univerzity, přidali jsme i krátký text Petra Macha, který komentuje výrok bývalého prezidenta Václava Havla o "zrušení Centra pro ekonomiku a politiku".

Protože červencová debata o "postdemokracii" a "NGO-imsu" byla vyvolána podrážděnou reakcí některých levicových intelektuálů na můj projev na zasedání Rady Evropy, kde jsem si dovolil označit "NGO-ismus" za projev "post-demokracie" a za hrozbu pro demokracii, a protože někteří autoři se na tento text odkazují, přinášíme české znění tohoto projevu, tak jak vyšlo v českém tisku plus projev, který jsem pronesl na islandské konferenci Montpelerinské společnosti, a článek z Reflexu, ve kterých své argumenty dále rozšiřuji a dovysvětluji.

Pozorný čtenář si všimne, že jsme se v tomto sborníku nedotkli jednoho důležitého semeniště projevů postdemokracie, a sice Evropské unie – ale to je kapitola sama pro sebe.

Václav Klaus, sborník CEPu č. 44/2006

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­