ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 43 "Šedesát let od konce druhé světové války"

105 stran, brožovaná vazba
vyšlo: listopad 2005
cena: 70,- Kč


Druhá světová válka představuje mimořádně smutnou etapu světových dějin. Její přímé oběti se počítají na desítky miliónů. Rozdělení sfér vlivu vítěznými mocnostmi předznamenalo pozdější vybudování železné opony a tím vznik další války – tentokrát studené. Není proto žádným přeháněním tvrdit, že druhá světová válka symbolizuje – spolu se zkušeností totalitarismu – tragický osud celého minulého století. Centrum pro ekonomiku a politiku připomíná šedesáté výročí konce druhé světové války novou publikací.

V části A uveřejňujeme texty z květnového semináře, na němž vystoupili čtyři velvyslanci tehdy válčících zemí. Velvyslanec Spojených států amerických William J. Cabaniss vítá osvobození od nacistického jha, ačkoli střední a východní Evropa podle něj upadla do nového zajetí. Britská velvyslankyně Linda Duffield popisuje konec války Churchillovými slovy "triumf a tragédie". Ruský velvyslanec Alexej Fedotov vnímá druhou světovou válku jako boj dobra se zlem. Bývalý velvyslanec SRN Michael Libal vysvětluje význam druhé světové války pro Němce.

Do části B zařazujeme inspirativní texty z pera renomovaných českých historiků. Jindřich Dejmek z Historického ústavu Akademie věd zaměřuje pozornost na působení Winstona Churchilla za druhé světové války. František Stellner a Radek Soběhart z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy analyzují ekonomické příčiny porážky Německa a vítězství SSSR ve druhé světové válce. Zástupce ředitele Historického ústavu Jan Němeček vyzdvihuje zásluhy Edvarda Beneše na osvobození Československé republiky.

Do příloh v části C editor zařadil projevy prezidenta ČR k výročí konce druhé světové války, které byly proneseny letos v dubnu a květnu. Jde o můj projev k výročí osvobození koncentračního tábora Buchenwald, projevy na vzpomínkových akcích v Ostravě a Plzni a květnový projev na slavnostním shromáždění ke konci války na Pražském hradě. Připojeno je i mé prohlášení před odletem na moskevské oslavy.

Druhá světová válka se zapsala černým písmem do světových dějin. Bylo v ní prolito mnoho nevinné krve, brutalita a krutost dosáhly nevýslovných rozměrů. Ačkoli většina zemí od té doby prošla hospodářskou a politickou rekonstrukcí, ztrátu lidských životů nelze ničím nahradit. Je naší morální povinností připomínat si oběti, které generace našich rodičů a prarodičů vynaložily za znovuzískání svobody.

V posledních letech jsme, zejména ve střední Evropě, svědky pokusů o přepisování dějin. Tragédii druhé světové války není možné zlehčovat, není možné vytrhávat věci z historických souvislostí, zaměňovat příčiny s následky, ani provádět jednostranná a málo promyšlená gesta. Studium dějin druhé světové války vybízí k pokoře. Dějiny nelze přepisovat. Je však možné se z nich poučit.

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2023
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­