ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 33 "Mezinárodní terorismus - nový nebo starý fenomén; Devadesát let od sarajevského atentátu"

91 stran, brožovaná vazba
vyšlo: červan 2004
cena: 50,- Kč

stáhnout


Sborník č. 33/2004 shrnuje texty ze dvou aktuálních seminářů neekonomického typu: "Mezinárodní terorismus – nový, nebo starý fenomén?" ze dne 11. května 2004 a "Devadesát let od sarajevského atentátu" ze dne 30. června 2004. Semináře mají tematickou souvislost, neboť atentát na následníka rakouského trůnu, Františka Ferdinanda, byl rovněž teroristický čin.

Na květnovém semináři o mezinárodním terorismu podpořil Petr Robejšek z Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství v Hamburku aktivní boj proti strukturám terorismu. Jan Eichler z pražského Ústavu mezinárodních vztahů byl k zahraničně-politickému aktivismu zdrženlivější. Eduard Gombár z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vnesl do debaty pohled islamologa. Miroslav Mareš z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně uchopil mezinárodní terorismus v dějinné perspektivě.

Na červnové akci u příležitosti devadesáti let od sarajevského atentátu se zabýval Jindřich Dejmek z Historického ústavu Akademie věd ČR českou otázkou na prahu první světové války. Profesor Robert Kvaček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy rozebral ozvěny sarajevského atentátu v české politice. Ředitel Masarykova ústavu Akademie věd ČR Ivan Šedivý analyzoval poměry v Rakousku-Uhersku a Evropě před první světovou válkou.

Považujeme za správné, aby Centrum pro ekonomiku a politiku nezapomínalo ve své činnosti na témata historická či politologická. V této souvislosti jsme ale opomněli jedno zajímavé výročí: 3. června 2004 uplynulo osmdesát let od smrti Franze Kafky. Je užitečné připomenout tohoto velikána, který přispěl do české, německé i židovské kultury. Tím spíše, že každý máme občas pocit, že žijeme v kafkovském světě.

Václav Klaus

 

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­