ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 42 "Krach evropské ústavy"

102 stran, brožovaná vazba
vyšlo: září 2005
cena: 70,- Kč

stáhnout


Odmítnutí evropské ústavy ve Francii a Nizozemí znovu rozvířilo debatu, kam se má EU ubírat. Evropská rada doporučila, abychom období reflexe využili k debatě o dalším směřování evropské integrace. Učiňme tak. Sborník CEP č. 42/2005 "Krach evropské ústavy" má za cíl realisticky rozebrat návrh ústavy a nabídnout možné scénáře do budoucna. Publikace vznikla spojením textů ze tří nedávných seminářů a doplněním dalších zajímavých přednášek a článků.

Část A sborníku obsahuje přednášku irského profesora Anthony Coughlana "Co by změnila evropská ústava?". Autor kritizuje rušení 70 národních vet, posílení velkých zemí na úkor malých, společnou zahraniční politiku EU, ideologické pasáže ústavy, pasarely umožňující měnit ústavu bez další ratifikace a řadu dalších věcí. Evropská ústava by z nás podle Coughlana udělala občany nového státu. Vznikla by supranacionální evropská federace. Je dobře, že byla zamítnuta.

V části B uveřejňujeme vystoupení na semináři "Perspektivy EU po zamítnutí evropské ústavy". Předseda polské Občanské platformy Jan Rokita rozebírá poučení z francouzského a nizozemského referenda. Odmítnutí ústavy není podle něj tragédií, nýbrž novou šancí. Další ratifikace ústavy není potřebná. Předseda ODS Mirek Topolánek kritizoval zastaralý evropský sociální model, který by evropská ústava potvrdila. Euroústava je dnes mrtvý dokument. Evropa podle Topolánka nepotřebuje unifikaci, nýbrž daňovou, měnovou i regulatorní konkurenci.

V části C publikujeme texty ze semináře "Evropská ústava očima mladé generace". Redaktor slovenského časopisu Týždeň Martin Hanus vyslovil obavu, že francouzské ne je spíše pouhou epizodou než skutečným zlomem ve vývoji evropské integrace. Petra Kuchyňková z brněnského Centra pro studium demokracie a kultury kritizovala plíživé prosazování některých částí evropské ústavy v současném legislativním procesu EU. Šéfredaktor EU.ePortal.cz Lukáš Petřík vysvětlil, jak se mladý člověk stane euroskeptikem. Podle Ondřeje Šrámka z katedry politologie VŠE v Praze zabíjí euroústavu její forma i obsah. Jiří Zahrádka ze sdružení Euroskeptická alternativa považuje ústavu za špatnou a vyzývá k zastavení její ratifikace.

Do části D jsme zařadili další nosné texty na téma evropské ústavy. Přetiskujeme text prezidenta Václava Klause vyzývající k vymezení jiné Evropské unie, analýzu kancléře Jiřího Weigla "48 hodin po francouzském referendu", přednášku emeritního profesora na Univerzitě v Curychu Jana Kruliše-Randy "Evropská ústava z hlediska liberalismu". Jiří Brodský obhajuje status quo smlouvy z Nice, Petr Mach chce zbavit EU nepotřebných institucí. Marek Loužek varuje před důsledky pro život běžného občana a Michal Petřík rozebírá otázku státní svrchovanosti po případném přijetí evropské ústavy.

Devadesátá léta 20. století byla ve znamení prohlubování evropské integrace. Evropská ústava tento vývoj zpečetila. Námitky, že integraci nelze uměle urychlovat, byly dlouho vytlačovány na okraj veřejné diskuse. Dnes se stávají součástí hlavního proudu. Spokojit se se stávajícím smluvním uspořádáním by však nebylo správné. Dnes jde o víc. Máme unikátní příležitost unii rozvolnit, vrátit některé kompetence na národní úroveň a vytvořit novou organizaci evropských států. Tuto šanci bychom neměli propásnout.

Václav Klaus, sborník CEPu č. 42/2005

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­