ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 39 "Měříme správně HDP?"

122 stran, brožovaná vazba
vyšlo: červen 2005
cena: 70,- Kč

stáhnout


Diskuse, která se v posledním roce rozvinula na stránkách českých odborných časopisů, zda správně měříme růst HDP, byla podnětná. Bylo vysloveno podezření, že český hospodářský růst je dlouhodobě podhodnocován. Pokud by to byla pravda, mělo by to závažné důsledky nejen pro statistiku a pro hospodářskou politiku, ale i pro politiku (a hodnocení jednotlivých vlád) vůbec. O tom, zda jde o statistické chyby dílčí nebo systematické, pojednává nový sborník Centra pro ekonomiku a politiku.

V části A uveřejňujeme vystoupení na semináři z 29. března 2005. Předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer rozebral problémy odhadu vývoje hrubého domácího produktu v kontextu národních účtů. Poradkyně prezidenta republiky Stanislava Janáčková vyslovila hypotézu, že český růst je podhodnocován, protože nezaznamenává růst kvality zboží. Viceguvernér ČNB Miroslav Singer argumentuje, že přepočítáme-li HDP na eura, česká ekonomika roste rychleji.

Do části B jsme zařadili další zajímavé texty k měření HDP. Jan Kubíček a Vladimír Tomšík z Newton Holding nabízejí alternativní pohled na odhad vývoje ekonomiky. Richard Hindls a Stanislava Hronová připojují některé poznámky k měření HDP. Podle Evy Zamrazilové z Komerční banky dochází k převrácení situace z 80. let: zatímco tehdy byl růst české ekonomiky nadhodnocován, dnes je naopak podceňován.

Bývalý ministr hospodářství v letech 1992-96 Karel Dyba vyvrací mýtus transformačního poklesu. Přetiskujeme loňský článek v Ekonomuod Kirsten Lommatzschové z Německého institutu pro ekonomický výzkum, podle níž je pomalý český růst statistickou iluzí. Vladimír Benáček z FSV UK vysvětluje, proč docházelo ke zkreslování HDP v průběhu transformace. Jakub Fischer z České spořitelny přináší sofistikovaný pohled statistika na čtvrtletní odhady vývoje HDP.

K otázce, zda nebyl český hospodářský růst v průběhu transformace podhodnocován a zda není zkreslován i v současnosti, se bude zřejmě i v budoucnu naše odborná veřejnost vracet. To, že je hrubý domácí produkt ukazatel nedokonalý, je jasné. Otázkou je, zda máme ukazatel lepší. Věřím, že nový sborník Centra pro ekonomiku a politiku přispěje k vytříbení argumentů a obohatí naši odbornou debatu.

Václav Klaus

V Praze, 27. května 2005

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­