ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 38 "Patnáct let od 17. listopadu 1989"

95 stran, brožovaná vazba
vyšlo: březen 2005
cena: 70,- Kč

stáhnout


Patnáct let od pádu komunismu v Československu bylo příležitostí připomenout si jednu z nejvýznamnějších událostí moderních dějin, která uvolnila stavidla svobody a demokracie v naší zemi. Centrum pro ekonomiku a politiku reflektuje toto výročí nejen loňským seminářem k 17. listopadu, ale i novým sborníkem č. 37/2005, který čtenář dostává do rukou.

Těžiště sborníku v části A tvoří vystoupení na semináři konaného 16. listopadu 2004, který nabídl svědectví přímých účastníků studentské demonstrace. Poslanec Parlamentu Marek Benda zdůraznil roli disentu pro pád komunistického režimu. Ředitel Prvního obnoveného reálného gymnázia Václav Klaus ml. varoval, že potenciální nástup totalitního režimu nepřichází náhle, nýbrž jde o pozvolný proces omezování svobod. Miroslav Singer zmapoval patnáct let od listopadu 1989 z pohledu ekonoma. Novinář Bohumil Pečinka vyložil listopad 1989 jako kontrarevoluci – návrat ke starým poměrům. Poslanec Parlamentu ČR Jan Vidím vyvrátil některé mýty o 17. listopadu.

Do sborníku jsme zařadili i inspirativní doplňkové texty, takže vzniklo reprezentativní spektrum názorů na 17. listopad. Politolog Stanislav Balík z brněnského Centra pro studium demokracie a kultury, který nedávno vydal monografii o nedemokratických režimech, argumentuje, že Československo 80. let 20. století nebyl totalitární, nýbrž autoritářský režim. Miloslav Bednář z Filozofického ústavu Akademie věd ČR vyzdvihuje kontinuitu demokratického režimu po roce 1989 s první československou republikou. Spisovatel a dramatik Karel Steigerwald vyzval, abychom soudili zločiny komunismu. Politolog a bývalý poradce premiéra Adamce Oskar Krejčí se pokusil "sametovou revoluci" odidealizovat. Publicista Pavel Kosatík zachytil přelomovou změnu pro život běžného občana.

Do příloh v části C jsme zařadili tři projevy prezidenta republiky z podzimu 2004, jež se vztahují k otázce komunismu a vyrovnání se s minulostí: projev k 28. říjnu "Překonejme minulost přítomností", projev k 15. výročí vzniku Konfederace politických vězňů ze 16. listopadu 2004 a konečně projev na slavnostním zasedání obou komor Parlamentu České republiky 17. listopadu 2004.

Je naší morální povinností připomínat si slavná výročí, protože vytvářejí naši národní identitu. Listopad 1989 znovuvzkřísil hodnoty, o nichž snily generace našich předků. Na jedné straně nelze mlčet a relativizovat okamžik, který otevřel prostor pro uskutečnění našich snů, přání a nadějí. Na druhé straně si nelze boj s komunismem zjednodušovat lacinou rétorikou. Važme si toho, že žijeme ve svobodě a demokracii. Vůbec to není samozřejmé.

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­