ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 25 "Euro, statistika a deflace"

118 stran, brožovaná vazba
vyšlo: květen 2003
cena: 50,- Kč

stáhnout


Sborník č. 25/2003 "Euro, statistika a deflace" shrnuje texty ze tří ekonomických seminářů: "Přínosy a náklady zavedení eura" z 21. listopadu 2002, "Omyly naší statistiky" z 7. dubna 2003 a "Deflace v ČR – záměr, nebo nechtěné dítě?" z 23. dubna 2003. Zatímco první seminář se zabýval otázkou relativně vzdálenou, zbylé dva semináře zkoumaly problém aktuální.

Debata o přínosech a nákladech vstupu do EMU se u nás zatím vede spíše v kruzích odborných než politických. K odborným akcím patřil i náš seminář o euru z listopadu 2002. Nezávislá ekonomka Stanislava Janáčková upozornila na rizika zavedení společné měny, vyplývající z teorie optimálních měnových zón, některých pravidel stanovených EU a rozdílu ekonomických úrovní a cenových hladin oproti průměru EU. Jaromír Hurník z ČNB byl nerozhodný, zda zavedení společné evropské měny přinese makroekonomickou stabilitu či nestabilitu. Optimistický byl Miroslav Singer z PricewaterhouseCoopers ČR, podle něhož měnová politika v eurozóně bude z hlediska české ekonomiky permanentně expanzivní, což bude stimulovat růst české ekonomiky. Petr Mach dodal doplňkový text, v němž německou deflaci vykládá faktem zavedení eura.

Aby mohly makroekonomické autority provádět kvalifikovanou hospodářskou politiku, musí mít spolehlivé statistické informace. Seminář o omylech naší statistiky se proto pokusil nahlédnout do kuchyně našich statistiků. Bývalá předsedkyně ČSÚ Marie Bohatá zdůraznila, že ze tří výtek – čtvrtletního odhadu HDP, měření inflace a statistiky zahraničního obchodu – pouze třetí lze označit za omyl. Výzvy státní statistické služby v 21. století zeširoka rozebral předseda ČSÚ Jan Fischer. Děkan fakulty informatiky a statistiky VŠE řešil otázku, co chybí dnešní české státní statistice institucionálně. Názor, že statistika je nástroj státního intervencionismu, hájil ředitel Liberálního institutu Miroslav Ševčík. Bývalý předseda ČSÚ a dnešní senátor Edvard Outrata zdůraznil, že podmínkou oficiální statistiky je důvěryhodnost.

Druhou dubnovou akcí CEPu byl seminář o deflaci. Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politiku uchopil deflaci striktně jako monetární jev. Oponoval mu poslanec Parlamentu Jan Mládek, podle něhož deflace v ČR je z velké části importovaná. Podle Stanislava Šarocha z Vysoké školy ekonomické je deflace neutrální, nikoli nutně negativní jev. Vladimír Tomšík z Newton Holding kritizoval inflační cílování ČNB, když se zabýval prognózami, skutečností a důvěryhodností. Příspěvek do sborníku zaslal i Viktor Kotlán z České národní banky, který vysvětlil pokles cen v ČR na počátku roku 2003 i možné důvody neplnění inflačního cíle ze strany ČNB.

Věříme, že Vás nový sborník zaujme. Jsme rádi, že ekonomické semináře Centra pro ekonomiku a politiku vyvolávají takový ohlas mezi akademiky, analytiky, podnikateli, novináři i studenty. Hojná účast Vás - pravidelných i příležitostných návštěvníků - je pro nás dokladem, že kvalita našich akcí je vysoká. Je pro nás závazkem, abychom dále úsilovně pracovně a udrželi si pozornost všech sympatizantů CEPu.

Marek Loužek, 20. června 2003

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­