ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 19 "Investiční pobídky"

0 stran, brožovaná vazba
vyšlo: červen 2002
cena: 70,- Kč


Sborník č. 19/2002, který čtenář dostává do rukou, přináší texty ze dvou seminářů: "Investiční pobídky - pomoc hospodářství, nebo distorze ekonomických podmínek?" (29. listopadu 2001) a "Asymetrické informace - nový způsob zdůvodnění státních zásahů?" (13. listopadu 2001). Do sborníku jsme zařadili i přílohu obsahující životopisná data nositelů Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2001.

Seminář o investičních pobídkách nastolil otázku, zda vytváření speciálních zvýhodnění pro podnikatele - jako průmyslové zóny, daňové prázdniny a podobná privilegia - přispívají k růstu ekonomiky a snížení nezaměstnanosti, nebo zda vytlačují podnikatelskou aktivitu, která by přirozeně vznikla na jiném místě. K textům ze semináře jsme přidali i můj nedávný článek na toto téma s názvem "Investiční pobídky snižují ekonomickou efektivnost".

Hejtman Středočeského kraje Petr Bendl popsal praktické zkušenosti s investičními pobídkami na příkladu Kladna. Každý starosta či hejtman udělá podle něj maximum pro získání investičních pobídek státu do jeho regionu, to však nic neříká o jejich principiální správnosti či nesprávnosti. Systém investičních pobídek je spíše plavbou po povrchu skutečné podpory investic, nikoli systémovým dlouhodobým řešením, které spočívá ve snížení daňové zátěže, odstranění regulace a k práci motivující sociální politice státu.

Ředitel agentury Czechinvest Martin Jahn hájil názor, že investiční pobídky jsou sice nesystémový prvek, nicméně pro národní ekonomiku prospěšný a správný. Ačkoli hlavními faktory pro investici jsou cena, vzdělanost a kvalifikace pracovní síly, geografická poloha a makroekonomická stabilita, investiční pobídky jsou podle autora důležité, když investor rozhoduje ve finální fázi mezi dvěma či třemi lokalitami. Investiční pobídky sice do určité míry narušují hospodářskou soutěž, toto narušení je však vyváženo přínosy investic.

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2023
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­