ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 22 "Budoucnost českého zemědělství"

0 stran, brožovaná vazba
vyšlo: leden 2003
cena: 50,- Kč

stáhnout


Již 22. sborník Centra pro ekonomiku a politiku, který čtenář právě dostává do rukou, je věnován aktuálnímu a u nás hojně diskutovanému tématu – budoucnosti českého zemědělství v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Otázka, zda vstup ČR do EU bude znamenat pro naše zemědělce podporu nebo naopak jejich likvidaci, bývá kladena často a je proto dobře, že jsme k tomuto tématu uspořádali seminář a k vydání připravili tuto publikaci.

Její těžiště tvoří vystoupení na semináři "Přítomnost a budoucnost českého zemědělství", který se konal 14. listopadu 2002 a na kterém vystoupili tři kvalifikovaní řečníci: poslanec Parlamentu Vlastimil Tlustý, tajemník Agrární komory ČR Jan Záhorka a publicista Jan Fencl.

Poslanec Vlastimil Tlustý se pokusil pojmenovat úskalí společné zemědělské politiky Evropské unie. K hlavním z nich patří, že zemědělská politika, podobně jako další strukturální politiky EU, jsou dnes zcela zjevně dvouvariantní: jedna, štědřejší část platí pro stávající členy, zatímco druhá část, hubenější, platí pro členy nové. To, co nám jak dosavadní ministři zemědělství, tak pánové Telička a Špidla v Bruselu dojednali, znamená podle Vlastimila Tlustého nevyhnutelný útlum českého zemědělství.

Tajemník Agrární komory, Jan Záhorka, označil naopak společnou zemědělskou politiku za naději. Jedině skutečně společná politika podle něj může vytvořit srovnatelné podnikatelské prostředí a může vyvolat regulérní soutěž mezi zemědělci. Pro naše zemědělce by to mělo znamenat zlepšení postavení na evropském trhu a prosperitu.

Skeptický pohled na státní zemědělskou politiku - ať už českou nebo evropskou - vnesl do debaty publicista Jan Fencl. Při horlení za dotace, intervence, ochranu a regulace trhu zapomínají podle něj zemědělci na to, že Brusel a jeho ochranářská politika nejsou tou jistotou, po které tak velice touží. I v Bruselu už vědí, že vytoužená společná zemědělská politika začíná stále více vadit těm, kteří zatím mlčí – daňovým poplatníkům a spotřebitelům, nakupujícím evropské potraviny.

Součástí sborníku jsou doplňkové texty Václava Klause, Jarmily Vlasákové a Marka Loužka. Připojeny jsou i důležité přílohy – výsledky přístupových jednání v kapitole zemědělství, přehled právních dokumentů v oblasti jednání ČR s EU v otázkách zemědělství, mezinárodní statistiky z oblasti zemědělství i údaje ze statistické ročenky České republiky.

Věřím, že se sborník stane cennou inspirací pro všechny zájemce o oblast zemědělství a o problematiku přístupových jednání. Společná zemědělská politika, která je klasickou ukázkou bruselského socialistického přerozdělování, stěží vydrží ve stávající podobě další desetiletí. Pokud ji chceme zrušit nebo změnit k lepšímu, musíme znát její dnešní podobu i trendy jejího směřování. Přispěje-li k tomu tento sborník, splní svůj účel.

Václav Klaus

Jako zajímavé přílohy jsou zde zařazeny "Výsledky přístupového jednání v kapitole zemědělství", Příprava ČR na vstup do EU v oblasti zemědělství" a dále čtyři tabulky, které znázorňují výše kvót, rozpočtové výdaje na společnou zemědělskou politiku, SVE-10 ve srovnání s EU-15 a v neposlední řadě celkový objem financí pro zemědělství a rozvoj venkova.

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­