ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace Václav Klaus: Problémy českých veřejných financí na počátku nového desetiletí

58 stran, brožovaná vazba
vyšlo: listopad 2002
cena: 70,- Kč


Na základě teorie veřejné volby autor polemizuje s ambiciózním keynesovským finančním aktivismem a některými u nás proklamovanými přístupy bagatelizujícími nebezpečí plynoucí z rozpočtových deficitů a zadlužování státu. Hodnotí vývoj veřejných financí v období před listopadem 1989 i v jednotlivých fázích vývoje v devadesátých letech až do současnosti a podrobněji diskutuje hlavní problémy – vytlačování (crowding-out), rozsah veřejných rozpočtů a daňové zátěže, problém kvazidaní a skutečné výše daňové kvóty, strukturu rozpočtových příjmů a otázky zavedení rovné daně, zabývá se i otázkami mandatorních výdajů a veřejných statků.

Základní text je v přílohách doplněn osmi kratšími články, které Václav Klaus k problematice veřejných financí publikoval v denním tisku v posledních třech letech a které detailněji osvětlují některé teze či podrobněji diskutují problémy zmiňované v textu základním.

Problém rychle se zhoršujícího vývoje veřejných financí vyžaduje zásadní a velmi otevřenou diskusi, a to nikoliv pouze mezi ekonomy. Pochopení jeho vážnosti veřejností a především politiky je jedinou cestou, jak možná řešení nejen zformulovat, ale i prosadit a uskutečnit. K tomu má přispět i tato kniha.

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2023
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­