ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace IVK: Sborník IVK 25/2016 ,,IVK v roce třetím"

274 stran, brožovaná vazba
vyšlo: duben 2016
cena: 100,- Kč


Institut Václava Klause (IVK) na počátku nového roku opět přichází s výběrem z textů, které byly jeho pracovníky publikovány v předešlém, tentokráte třetím roce jeho působení. Veřejná debata byla v roce 2015 zcela dominantně ovlivněna pro Evropu zásadním tématem masové migrace, ale rovněž pokračující řeckou krizí, či z hlavních stránek novin sice ustoupivší, ale nadále nevyřešenou krizí na Ukrajině. IVK jako jeden z nejvýznamnějších českých think tanků byl i v roce 2015 nedílnou součástí této debaty jak u nás, tak v zahraničí. Ke všem těmto otázkám se nám dařilo aktivně vyjadřovat a uplatňovat ve veřejné debatě jasné a srozumitelné názory zakotvené v našem liberálně-konzervativním pohledu na svět.

Tyto naše pohledy jsme prezentovali nejen prostřednictvím komentářů, polemik a dalších textů v řadě novin a časopisů, ale rovněž také prostřednictvím četných mediálních výstupů, projevů, rozhovorů a vystoupení doma i za hranicemi. Podařilo se nám uspořádat celou řadu seminářů, na kterých v roce 2015 převládala témata historická. I přes toto zdánlivé ukročení směrem k nekontroverzní – protože vzdálené – historii, věříme, že se nám podařilo nalézt a upozornit na četné historické paralely se současným děním. Kromě historických seminářů zabývajících se osobnostmi Otto von Bismarcka, Jana Husa a Edvarda Beneše jsme již na počátku roku, kdy migrační krize ještě ani zdaleka nebyla v plném proudu, uspořádali seminář na téma Masová migrace a prosperita Evropy. V závěru roku jsme se pak zabývali aktuálním, po dlouhých letech stagnace relativně vysokým hospodářským růstem České republiky a jeho možnými faktory na semináři Boom české ekonomiky.

Ekonomickým otázkám jsme se ale věnovali již na samém počátku roku 2015 na další z řady Rozmluv na Hanspaulce na téma současné české měnové politiky. Na jaře jsme navázali tématem ryze domácí politiky, když jsme se sešli na v pořadí již osmých Rozmluvách na Hanspaulce nad problematikou státního zastupitelství. Nesmíme opomenout ani mimořádně pěkné setkání a diskusi s jedním s nevýznamnějších současných ruských spisovatelů Viktorem V. Jerofejevem, stejně jako setkání s neméně významným a svébytným Milanem Knížákem, který se letos stal laureátem Výroční ceny IVK.

Výstupem většiny těchto akcí byly sborníky a další publikace, kterých jsme letos vydali celkem jedenáct – ať již v naší ediční řadě nebo ve spolupráci s vydavatelskými domy. Výsledkem sedmých Rozmluv na Hanspaulce byl sborník textů Spor o měnovou politiku v kontextu devizových intervencí, následoval sborník textů k nelichotivému výročí Pět let řecké krize. Petr Žantovský vydal v IVK svou monografii Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000 a Stanislava Janáčková pak ekonomickou publikaci Lesk a bída měnové politiky - peníze tajemství zbavené? Ze seminářů vznikly sborníky Otto von Bismarck a Jan Hus. Na předchozí úspěchy navázal třetí díl causerie Václava Klause Zápisky a postřehy z cest vydaný ve spolupráci s nakladatelstvím Grada. Ve stejném nakladatelství pak vyšla i kniha kolektivu autorů IVK pod vedením Ivo Strejčka Fenomén Knížák. Úspěchu mezi odbornou veřejností dosáhl sborník textů Václava Klause Velcí ekonomové jsou mou inspirací, který byl v anketě Hospodářských Novin vyhodnocen jako nejlepší ekonomická kniha roku 2015. Na samém závěru roku pak IVK ve spolupráci s nakladatelstvím Olympia vydal knihu Václava Klause a Jiřího Weigla Stěhování národů s.r.o. – Stručný manuál k pochopení současné migrační krize.

Publikace, kterou právě držíte v rukou, obsahuje jak výběr z nejlepších textů publikovaných ve výše zmíněných knihách, tak i texty v jiných našich publikacích nepublikované. Samotné rozdělení textů a jejich uspořádání považujeme svým způsobem za výpověď o tom, co bylo v roce 2015 z našeho pohledu podstatné a určující. Namísto předmluvy předřazujeme (či vytýkáme) před pomyslnou závorku rozhovor Václava Klause pro deník Právo ze samého počátku roku 2015, i s vědomím, že rozhovory většinou v těchto výročních výběrech z textů nepublikujeme. V tomto případě jsme však přesvědčeni, že máme a musíme udělat výjimku. Rozhovor Václava Klause z prvního měsíce roku totiž do takové míry předjímá a upozorňuje na události, které později skutečně nastaly, ke kterým jsme se v průběhu roku vyjadřovali, a který tak kopíruje tematicky i strukturu sborníku, že jej považujeme za vhodné i nezbytné uvedení všech dalších částí knihy.

První kapitola nabízí texty Jiřího Weigla a Václava Klause k nejaktuálnějšímu a nejpalčivějšímu tématu současnosti – zmíněné migrační krizi a s ní souvisejícím tématům, jako je islám nebo multikulturalismus. Druhá kapitola Evropská unie a eurozóna přináší texty k tradičnímu tématu IVK, kterým je úskalí evropské integrace a eurozóny, v loňském roce silně zastoupené tématem i dále ne(vy)řešené řecké krize. Navazující kapitola Mezinárodní politika pak dává oběma předchozím tématům širší a obecnější rámec. Naleznete zde texty o ukrajinské krizi, ale také polemiky se současným směřováním zahraniční politiky Západu apod. Čtvrtá kapitola zabývající se domácí politikou potvrzuje námi v loňském roce silně vnímaný fakt o dominanci zahraničněpolitických událostí a témat nad těmi domácími a každodenními. Texty, které ji tvoří, by se daly označit jako nadčasové a s přesahem, nikoli reagující na aktuality či detaily vládní politiky. Pátá kapitola se věnuje ekonomii a ekonomice. Její páteř tvoří zejména texty polemizující s pokračujícím režimem devizových intervencí a měnovou politikou České národní banky. Šestá kapitola přináší tři texty k výročím významných historických osobností z pera Jiřího Weigla, najdete zde například text k výročí úmrtí Winstona Churchilla, ale i zásadní eseje o Otto von Bismarckovi a Janu Husovi. V závěrečné kapitole pak naleznete například zamyšlení Václava Klause nad střední Evropou, ochutnávku z oblíbených zápisků z cest Václava Klause, či zásadní polemiku o kulturní politice z pera kolektivu autorů Ladislava Jakla, Václava Klause a Jiřího Weigla.

Vážení čtenáři, věřím, že v této publikaci naleznete právě to, co Vás zajímá a že Vás naše pohledy a názory na svět zaujmou a podnítí k přemýšlení. Přeji Vám příjemnou a inspirativní četbu.

Filip Šebesta, Institut Václava Klause

V Praze, 1. března 2016

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­