ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace IVK: Jan Hus - 600 let od smrti

115 stran, brožovaná vazba
vyšlo: září 2015
cena: 100,- Kč


K letošním kulatým výročím, která vzbuzují pozornost celé naší veřejnosti, patří 600 let od upálení Jana Husa. V našich dějinách nenajdeme mnoho osobností, které by nám zanechaly tak naléhavé poselství názorové pevnosti a síly bránit svou pravdu bez ohledu na nepřátelství a odpor mocných tohoto světa a podstoupit za tuto pravdu i oběť nejvyšší. Institut Václava Klause vzpomíná na Jana Husa tímto sborníkem.

V části A přinášíme texty ze semináře "Jan Hus – 600 let od smrti", který se za velkého zájmu posluchačů konal 9. června 2015. Režisér Jiří Svoboda připomínal, že Hus nebyl sociální buřič a bojovník proti katolické církvi, nýbrž člověk, který zůstal věrný svému kněžskému slibu. Profesor Husitské teologické fakulty Jan Blahoslav Lášek rozebíral Husovy teologické názory. Profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Hanuš komentoval rozličné přijímání Jana Husa u nás v různých obdobích 19. a 20. století. Výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl se pokusil obecně zhodnotit význam Jana Husa pro český národ.

V části B uveřejňujeme doplňkové texty o těchto tématech, částečně převzaté, částečně napsané pro tento účel. Přetiskujeme projev prezidenta republiky Václava Klause v Betlémské kapli u příležitosti výročí upálení Jana Husa ze 6. července 2009. Profesor Centra medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR František Šmahel argumentuje, že svou statečnou obětí za svobodu vlastního názoru Hus vyčnívá nad dějinami. Profesor historie Petr Čornej z Ústavu pro jazyk český AV ČR zpochybňuje pojetí Husa jako disidenta. Esejistka Ladislava Chateau píše, že oběť nemusí být vždy lepší než ostatní. Docent církevního práva Teologické fakulty Jihočeské univerzity Stanislav Přibyl nám připomíná Husovo privilegium, že se mohl před vrcholným orgánem církve obhajovat jako konkrétní jednotlivec, což se do kostnického sněmu a už nikdy po něm nestalo. Zdeněk Uhlíř z Národní knihovny zkoumá české náboženské hnutí na přelomu 14. a 15. století. Člen správní rady IVK Ivo Strejček považuje Husa nejen za člověka pevného svědomí, za hlasatele odpovědnosti před svým svědomím, ale zejména za jednoho z prvních pevných obhájců kritického myšlení.

V přílohách najde čtenář český překlad první kapitoly Husova latinského spisu "O Církvi", dvě kapitoly z "Knížek o svatokupectví" a dva dopisy z Kostnice, které adresuje Jan Hus svým přátelům v Kostnici a Čechách těsně před svou smrtí.

Husovo obdivuhodné trvání na vlastním přesvědčení demonstruje jeho osobnostní integritu. Jan Hus předběhl svou dobu a připravil půdu pro úspěch reformace, ke které došlo o století později. Dal se vést svým svědomím a neustoupil hrubému nátlaku. Zůstává vzorem i dnes. Přeji inspiraci a pozorné čtení.

 

Václav Klaus

V Praze, 26. srpna 2015

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­