ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace IVK: Spor o měnovou politiku v kontextu devizových intervencí

132 stran, brožovaná vazba
vyšlo: duben 2015
cena: 100,- Kč


Náš institut vstoupil do polemiky s devizovými intervencemi ČNB, resp. s jejím záměrem devalvovat českou korunu ihned po vyhlášení těchto opatření v listopadu roku 2013. Od té doby se této problematice věnujeme poměrně intenzivně a veřejně jsme prezentovali celou řadu jasných stanovisek, která nás v diskusi o měnové politice české centrální banky řadí zřetelně na stranu jejich kritiků. Naši pozici jsme komplexněji prezentovali již v lednu 2014 sborníkem Byla deflace opravdu hrozbou? a posléze prostřednictvím dalších textů a vyjádření, ať už mých či ostatních spolupracovníků IVK, publikovaných na zpravodajských webech a v ekonomickém i denním tisku.

 

Odstup téměř patnácti měsíců od zahájení devizových intervencí se nám zdá již jako dostatečně dlouhá doba na to, abychom mohli zhodnotit reálné dopady tohoto kroku ČNB na naši ekonomiku, a to nejen v konfrontaci s jeho zamýšlenými cíli, ale i v širším kontextu měnové politiky jako takové. I proto jsme 22. ledna 2015 uspořádali na půdě našeho Institutu další ze série diskusí Rozmluvy na Hanspaulce na téma Pád české koruny: spekulační atak nebo (ne)chtěný výsledek měnové politiky ČNB.

 

Od počátku bylo zřejmé, že nejde o pouhý technicistní spor o samotné devizové intervence, ale o širší – v průběhu let se opakující – spor o podobu naší měnové politiky jako takové. Myslíme si, že diskuse je nejen v souvislosti s neustálým odsouváním konce tohoto opatření a dokonce s možností jeho prohloubení, ale i s ohledem na situaci v české a evropské ekonomice natolik podstatná, že by neměla utichnout. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli publikovat texty, které na zmíněné Rozmluvy navazují.

 

V úvodu uveřejňujeme můj zápis ze zmíněných Rozmluv na Hanspaulce. Následuje příspěvek Karla Brůny, vedoucího katedry měnové teorie a politiky VŠE, který hledá odpověď na otázku, na jaké úrovni se nachází rovnovážný kurz koruny. Podle Karla Dyby, profesora VŠE a bývalého ministra hospodářství, přispěla ČNB svým rozhodnutím spíše ke stabilizaci české ekonomiky než k její destabilizaci, což není názor IVK. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Roklen, připomíná, že zkázonosné deflace jsou spíše anomálií než pravidlem. Martin Mašát, portfolio manager firmy Partners, uvažuje nad tím, jaká je reálná schopnost prognózy vývoje ekonomiky a to nejen u naší ČNB. Pavel Ryska, doktorand Institutu ekonomických studií FSV UK, argumentuje, že hospodářský růst i přes extrémní uvolnění měnových politik ve světě v posledních letech nezrychluje a že jediným efektem takových politik je vznik nových distorzí. Analytici IVK Martin Slaný a Jan Skopeček navazují na své texty z loňského roku, intervence vnímají jako nepokorný zásah do trhu, který sebou nese nebezpečí prohloubení vnitřní i vnější nerovnováhy a nestability. Podle Miroslava Ševčíka, děkana Národohospodářské fakulty VŠE, nebyla intervence ČNB adekvátní potřebám současné situace v naší ekonomice. Jeden z tvůrců měnové politiky ČNB, viceguvernér Vladimír Tomšík naopak kroky centrální banky obhajuje a argumentuje, proč ČNB zvolila kurz jako nástroj měnové politiky. Publicista Václav Vlk st. se snaží zasadit intervence ČNB do širšího historického kontextu české ekonomiky a Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace, odpovídá na otázku, zda je deflace noční můrou nebo normálním hospodářským jevem.

 

V příloze sborníku naleznete výňatky z Ústavy České republiky týkající se centrální banky a ze zákona o České národní bance, jakož i záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 7. listopadu 2013, na kterém byly devizové intervence schváleny.

 

Věřím, že sborník přinese čtenáři komplexní pohled na bezprecedentní opatření naší centrální banky a že bude příspěvkem do další odborné i veřejné diskuse. Přeji příjemné čtení.

 

 

Václav Klaus

V Praze, 1. dubna 2015

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­