ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 23 "Českoslovenští a čeští prezidenti"

152 stran, pevná vazba
vyšlo: březen 2003
cena: 100,- Kč

stáhnout


Sborník č. 23/2003, který čtenář dostává do rukou, je mimořádný a proto jsme se mu rozhodli dát pevnou vazbu. Vzhledem k nedávné volbě prezidenta republiky chceme veřejnosti nabídnout seriózní publikaci o českých (československých) prezidentech, včetně jejich vybraných projevů a ústavního vymezení jejich role.

Chtěl bych podotknout, že sborník byl připravován dávno předtím, než byl znám výsledek volby prezidenta republiky. Pro někoho možná překvapivý výsledek třetí volby se do sborníku promítá tím, že v něm uvádíme i můj životopis i záznam mého inauguračního projevu.

Zabývali jsme se otázkou, nakolik je správné do publikace zahrnout "nedemokratické" prezidenty a kolik přidělit místa jim. Dospěli jsme k závěru, že distancovat se od moderní české historie a vybírat prezidenty podle ideologie či osobní sympatie možné není. Proto jsme do sborníku zařadili všechny.

Životopisná data Tomáše G. Masaryka, Edvarda Beneše či Emila Háchy jsou napínavým čtením. Neméně zajímavé jsou životní osudy komunistických prezidentů - Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, Antonína Novotného, Ludvíka Svobody a Gustáva Husáka. Chybět nemůže ani náš předposlední prezident, Václav Havel, který významně přispěl ke svobodě v naší zemi.

Mimořádným zážitkem byla pro mne a bude jistě i pro vás četba vybraných projevů. Čtenář tak má možnost připomenout si první poselství presidenta T. G. Masaryka z 22. prosince 1918 i poselství presidenta E. Beneše z 28. října 1945. Zajímavé může být srovnání rozhlasového projevu Emila Háchy z 16. března 1939 s projevem Ludvíka Svobody po příjezdu z Moskvy v srpnu 1968. U projevů komunistických prezidentů udělal editor výňatky. U Václava Havla je vybrán první projev ve Federálním shromáždění dne 23. ledna 1990.

Ačkoli název sborníku zní "čeští prezidenti", drtivá většina z nich jsou prezidenti českoslovenští – ať už první či druhé republiky, období komunismu či porevolučního období. Užitečné je proto srovnání ústavního vymezení postavení prezidenta republiky podle pěti ústav – ústavní listiny ČSR z roku 1920, ústavy ČSR z roku 1948, ústavy ČSSR z roku 1960, ústavního zákona o československé federaci z roku 1968 a konečně ústavy České republiky z roku 1993.

Sborník uzavírá záznam čtyř projevů na semináři Centra pro ekonomiku a politiku o českých prezidentech, který se konal 14. ledna 2003. Vystoupili na něm Miloslav Bednář z Filozofického ústavu České akademie věd, profesorka Věra Olivová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Jiří Pernes z Ústavu pro soudobé dějiny České akademie věd a Marie L. Neudorflová z Masarykova ústavu České akademie věd.

Pokud sborník přispěje k lepšímu poznání moderní české historie a k přiblížení tradice českého prezidentství, splní svůj účel. Je dobře, když CEP vedle čistě ekonomických témat nezapomíná ano na oblast historie a politologie. Protože "Čeští prezidenti" je čtením nejen aktuálním, ale nesmírně poutavým a poučným, může být sborník příjemným osvěžením nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost.

Václav Klaus, sborník CEPu č. 23/2003, 21.5.2003

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­