ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace IVK: IVK v roce prvním

203 stran, brožovaná vazba
vyšlo: březen 2014
cena: 100,- Kč


Letos počátkem března završil Institut Václava Klause (IVK) první rok své činnosti. Přestože byl počátek tohoto období zaplněn praktickými problémy stěhování a zařizování nové instituce, jeho malý kolektiv se snažil rychle pustit do práce a naplňovat cíle, pro něž byl zřízen.

IVK je institucí v českém prostředí poněkud neobvyklou. Je jednak zázemím bývalého prezidenta republiky, jemuž poskytuje post-prezidentskou kancelář a zpracovává a dokumentuje jeho aktivní politickou dráhu. V tom se IVK snaží blížit americkým prezidentským knihovnám, byť – pochopitelně - v daleko skromnějším rozměru. Na druhé straně je IVK budován jako liberálně-konzervativní think tank, který se snaží ovlivňovat veřejnou diskusi na zásadní politická, ekonomická a i společenská témata, šířit liberálně konzervativní hodnoty, jejichž nejvýznamnějším představitelem a propagátorem u nás Václav Klaus byl a je, a vyvíjet v tomto směru mnohostrannou publikační činnost, což znamená budovat i vlastní společenskovědní výzkum.

IVK se od počátku svého fungování rychle zapojil do veřejné politické diskuse a polemiky a podařilo se mu získat si relativně širokou mediální pozornost. Na svých webových stránkách začal uveřejňovat politické komentáře k aktuálním problémům domácí i zahraniční politiky (do března 2014 jich uveřejnil 21) i obsáhlejší, tzv. analytické komentáře na ekonomická témata, jakož i webové blogy a polemiky. Pokračoval v tradici organizování seminářů pro veřejnost a publikaci sborníků z nich a vydává svůj každoměsíční Newsletter. Rozběhl se i nový cyklus diskusních setkání pod názvem "Rozmluvy na Hanspaulce" k závažným tématům dneška.

Knižních publikací vydal IVK v prvním roce své činnosti celkem 8. Vedle textů ze seminářů umožnily mimo jiné seznámit veřejnost se studiemi některých externích pracovníků IVK a s výsledky vlastní výzkumné aktivity širšího kolektivu IVK. Jde především o knihu "Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí", která se zamýšlí nad širšími příčinami problémů a občanské nespokojenosti v naší zemi a hledá ideová i praktická východiska a doporučení pro českou politiku. Tato kniha byla asi nejvýznamnějším publikačním počinem IVK v prvním roce.

Sborník, který máte před sebou, je výběrem textů charakterizujících první rok IVK. Zahrnuje příspěvky různých žánrů – komentáře, blogy, přednášky, články z Newsletteru, recenze, projevy i úryvky z knihy Česká republika na rozcestí, které vystihují naše základní ideové zaměření a témata, jimž jsme věnovali pozornost. Autory jsou jak Václav Klaus, tak další pracovníci IVK, ale i někteří externisté, kteří se naší práce účastní.

Kniha je vnitřně strukturována tematicky na texty vnitropolitické, "evropské", zahraničněpolitické, ekonomické, projevy a recenze. Vedle textů spojených bezprostředně s aktivitami IVK obsahuje i několik projevů, které Václav Klaus v uplynulém roce pronesl na některých významných zahraničních konferenčních fórech.

Věříme, že tento "výroční" sborník umožní čtenářům získat nejen přehled o naší činnosti v prvním roce existence IVK, ale také seznámit se s názory, postoji a idejemi, s jež hlásáme a z nichž při zkoumání společenských problémů vycházíme.

Jiří Weigl, výkonný ředitel Institutu Václava Klause

V Praze, 8. března 2014

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­