ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace Miloslav Bednář: Evropanská tyranie (Česká státní idea, Evropská unie a demokracie)

232 stran, brožovaná vazba
vyšlo: září 2003
cena: 100,- Kč

stáhnout


Vstup ČR do EU v příštím roce přinese nutnost znovu definovat českou státnost, naši pozici i naši politiku v kontextu evropské integrace. Diskuse o EU se u nás však stále ještě nerozběhla tak, jak by bylo třeba. I před referendem jsme byli spíše terčem prvoplánové marketingové kampaně, než účastníky seriózního rozboru všech kladů i záporů našeho členství v EU, možných nástinů budoucího vývoje evropského sjednocování a vytváření autentické české pozice vůči EU, zohledňující naše národní zájmy.

Centrum pro ekonomiku a politiku proto přináší knihu jednoho z nejoriginálnějších a nejpilnějších přispěvatelů do debaty o Evropě - filozofa Miloslava Bednáře. "Evropanská tyranie" je soubor autorových publikovaných i nepublikovaných statí, které napsal od roku 1995 až do současnosti. Člení se do tří tematických bloků: I. Česká státní idea, II. Filozofické základy Evropy a III. Politické komentáře. V každém z těchto bloků jsou příspěvky seřazeny chronologicky, takže čtenář má příležitost sledovat kontinuitu Bednářova uvažování o české a evropské minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

Miloslav Bednář je veřejnosti znám jako zanícený a zároveň přesvědčivý kritik Evropské unie. Jeho kritika však není povrchní, nýbrž je podložena hlubokou znalostí české i světové demokratické tradice. Ačkoli Bednářovi odpůrci mu vyčítají leccos, ve skutečnosti se od něj mají hodně co učit. Autorovy texty se vyznačují přímočarostí, někdy až nediplomatickou upřímností, ale v každém případě vnitřní konzistencí a jasnou logikou.

Kritické argumenty vůči současné podobě Evropské unie i jejímu budoucímu směřování je třeba brát vážně. Mnohá Bednářova tvrzení mohou působit v hlavním proudu proevropské propagandy velmi radikálně, právě to by však mělo vzbudit zvýšený zájem u všech, kdo mají pokoru k dějinám a společenské evoluci. Nikdo z nás totiž neví, zda zdánlivý "radikalismus" dneška nebude "hlavním proudem" zítřka.

Bednář nám umožňuje lépe pochopit tradici českého politického myšlení a její paralely nebo naopak rozdíly s tradicí anglosaskou či kontinentální. Zdůrazňuje neoddělitelnost národního a občanského principu demokratického státu. Demokracie pro něj neexistuje ve vzduchoprázdnu, nýbrž především v mezích národního státu. Lze říci, že Bednář buď navazuje či dokonce znovuobjevuje základní pilíře moderní české národní politiky a přibližuje ji tak širšímu publiku.

V 90. létech 20. století tvořila těžiště veřejného diskursu v České republice transformace od komunistického systému k demokracii a tržní ekonomice. První desetiletí 21. století by měla ovládnout a pravděpodobně ovládne evropská tematika. Kniha úvah Miloslava Bednáře je k tomu bezesporu vynikajícím příspěvkem.

Jan Zahradil

V Praze, dne 23. července 2003

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2023
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­