ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník 78/2009 "Charles Darwin - dvě stě let od narození"

201 stran, brožovaná vazba
vyšlo: srpen 2009
cena: 100,- Kč

stáhnout


Předmluva

Dvě stě let od narození Charlese Darwina a sto padesát let od vydání jeho stěžejní práce o původu druhů je výročím, které rozhodně nelze nechat bez povšimnutí. Darwinova evoluční teorie znamenala přelom v pohledu na přírodu a člověka. Myšlenka, že mezi druhy i mezi jedinci téhož druhu probíhá soutěž, boj o vyniknutí a přežití, ovlivnila nejen přírodní, ale i společenské vědy.

Část A sborníku přináší texty ze semináře "Darwin a darwinismus – věda, nebo ideologie?" z 20. dubna 2009. Profesor Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Jan Zrzavý argumentuje, že o tom, že svět podléhá evoluci, máme jednoznačné důkazy. Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy považuje darwinismus za standardní vědeckou teorii, která je však už dnes překonaná. Emeritní profesor Masarykovy univerzity Jiří Vácha uvádí, že naturalistické teorie typu darwinismu nedokážou uspokojivě vyřešit problém mysli a těla. Anton Markoš z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy tvrdí, že darwinismus není ani vědeckou teorií, ani ideologií, nýbrž příběhem, který pro společenství dává smysl. Zástupce vedoucího kanceláře prezidenta republiky Petr Hájek kritizuje Darwinovu teorii jako neudržitelnou.

V části B uveřejňujeme další doplňkové texty. Docent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Daniel Frynta obhajuje darwinovsky orientovanou sociobiologii. Bývalý výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach vysvětluje, proč Darwinem objevené přírodní zákony platí i pro společenskou oblast. Vladislav Běhal z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR klade otázku, zda platí darwinimus, nebo inteligentní plán. Fatima Cvrčková a Anton Markoš z Přírodovědecké fakulty UK polemizují s příspěvkem Petra Hájka na semináři. Pro informaci uvádíme i dopis, který doc. Cvrčkové jako reakci napsal Václav Klaus. Doktorand Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Ondřej Ditrych rozebírá darwinovský boj o přežití v oblasti mezinárodních vztahů. Vedoucí katedry filozofie Vysoké školy ekonomické v Praze Ján Pavlík ukazuje univerzalismus darwinismu na příkladu jazykovědy.

V příloze C přinášíme tradiční přílohy. Tentokrát jde o třetí kapitolu knihy "O původu druhů přírodním výběrem", která nedávno vyšla v nakladatelství Academia, kde Charles Darwin analyzuje boj druhů a jedinců o přežití. Ze stejné knihy vybíráme čtvrtou kapitolu o přírodním výběru neboli přežití nejzdatnějšího. Nechybí ani závěr knihy Charlese Darwina "O původu člověka".

Je pozoruhodné, že i po sto padesáti letech od vydání Darwinovy práce o Původu druhů vyvolává evoluční teorie bouřlivé emoce. Nelze si nevšimnout, že zejména v amerických časopisech vychází řada článků, které proti darwinismu staví koncept inteligentního plánu. Sborník, který čtenář drží v rukou, je v českém prostředí unikátním příspěvkem do diskuse mezi stoupenci obou táborů.

Václav Klaus

V Praze, 3. července 2009

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­