ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace CEP: Sborník č. 32 "Trvale udržitelný rozvoj"

100 stran, brožovaná vazba
vyšlo: duben 2004
cena: 50,- Kč

stáhnout


Nový sborník Centra pro ekonomiku a politiku se věnuje problematice životního prostředí a zejména jednomu z populárních ekologických (či spíše ekologistických) mýtů – tzv. trvale udržitelnému rozvoji. I když jsou klišé typu globální oteplování či vyčerpávání zdrojů jako průkazné signály imanentní ekologické krize odbornou literaturou velmi kvalifikovaně zpochybňovány, stoupenci zelené ideologie stále tvrdí, že je třeba proti zhoršování životního prostředí bojovat jejich údajnou příčinou - vědomým zpomalením hospodářského růstu.

Liberálové a opravdoví demokraté jsou přesvědčeni o tom, že klíč k ochraně životního prostředí nespočívá v jednotlivostech, ve státním dirigismu a v omezování svobod, nýbrž v jasném a transparentním vymezení vlastnických práv a ve fungujícím cenovém systému. Již léta argumentuji, že činnost člověka neznamená ničení přírody, nýbrž žití v přírodě a současně s tím dílčí přetváření přírody. Není náhoda, že stále se opakující katastrofické vize nikdy nebyly splněny ani u ekologických, ani u populačních, ani u jakýchkoli jiných, podobných hrozeb.

V části A sborníku č. 32/2004 uveřejňujeme vystoupení na semináři "Trvale udržitelný rozvoj – rozumná politika, nebo centrální plánování v novém hávu", který se konal dne 15. března 2004. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek hájil tzv. trvale udržitelný rozvoj jako východisko pro rozumnou politiku. Mojmír Hampl z České konsolidační agentury vysvětlil, proč jsou přírodní zdroje nevyčerpatelné. René Hladík z Univerzity Ústí nad Labem kritizoval státní podporu obnovitelných zdrojů energie.

Do části B sborníku jsme zařadili některé další texty autorů z okruhu CEPu, které se vztahují k trvale udržitelnému rozvoji. Poslanec Parlamentu ČR Martin Říman rozebírá souvislost debaty o Temelínu s liberalismem a s údajnými mezemi růstu. Petr Mach ukazuje na příkladu ekologických daní, že trvale udržitelný rozvoj škodí životnímu prostředí. Marek Loužek rozebírá ideologii environmentalismu a varuje, abychom nepodléhali zelenému mámení.

V části C jsou uvedeny mé články s ekologickou tematikou publikované v různých médiích od roku 2000 až do současnosti: sloupek "Jedenáct let a životní prostředí", poznámka o vztahu ekologie a prosperity, úvaha s názvem "Ekologické e-mailování", širší text o životním prostředí z Lidových novin a následný komentář na reakce v témže deníku, sloupek "Prostředí pro život versus ekologický aktivismus" a odpověď "Samozvaným majitelům našeho životního prostředí".

Kde jsou soukromovlastnická práva vymezena a respektována a kde funguje cenový systém, je životní prostředí chráněno neviditelnou rukou trhu daleko lépe, než by to dokázala – jakýmikoli ušlechtilými motivy vedená – viditelná ruka jakéhokoli státu, zákona nebo mezinárodní úmluvy. Ekologistům chybí pokora. Pokora před neosobními silami trhu, který nejlépe přispívá ke kvalitě životního prostředí.

Václav Klaus

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2023
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­