ENEN CZE
===

články

články

Na této stránce najdete chronologicky řazené články představitelů a spolupracovníků CEPu, které vyšly v novinách a časopisech.

Chcete-li vyhledat články ke konkrétním problémům, využijte vyhledávací okénko "vyhledávání na serveru" v levé části této stránky.

<- předchozí | 7 | následující -> Jsou zobrazeny články 61-70 z celkových 774

řadit dle data: (0-9) (9-0)

celý text ->Jiří Weigl: Panika jako nástroj zemědělské politiky?

Nikdo si netroufne protestovat proti zpřísnění veterinárních a sanitárních předpisů, oblíbenému nástroji protekcionistů. Byla tu nebezpečná krize a jde o zdraví lidu. Tato přehrada dlouho udrží vysoké ceny vyvolané vládou nařízeným snížením nabídky a zabrání "nekalé" konkurenci ze zahraničí, jíž se tak obtížně odolávalo bez bolestného snižování nákladů.

MF Dnes, 07.02.2002

celý text ->Petr Mach: Problémem ČR se stává systémová nezaměstnanost

Pokud nepracovat bude výhodnější než pracovat, lidé nebudou mít motivaci aktivně hledat zaměstnání. Pokud zaměstnávat lidi s nízkou kvalifikací bude příliš nákladné, firmy nebudou mít o takové pracovníky zájem. Pokud průmysl a příprava na povolání budou vládou nasměrovány špatným směrem, nabídka a poptávka práce se nesejdou. Bohužel přesně to nabízí Národní akční plán zaměstnanosti předložený ministrem Vladimírem Špidlou a schválený vládou.

Hospodářské noviny, 07.02.2002

celý text ->Petr Mach: Hloupý, kdo dává – hloupější, kdo nebere

Naše praxe se čtyřiceti lety socialismu i ekonomická teorie jasně dokládají, že průmyslové subvence i protekcionismus v mezinárodním obchodě jsou škodlivé. Někomu takové politiky sice vždy prospívají – ale na úkor druhých a v součtu vedou k neefektivnosti a zaostávání.

Profit, 07.02.2002

celý text ->Petr Mach: Čtyři teoretické modely postavení emisní banky

Cílem tohoto příspěvku je vymezit krajní modely postavení emisní banky a ukázat, že nejčastěji diskutované alternativy – nezávislá centrální banka a kontrolovaná centrální banka – nejsou jedinými modely postavení emisní banky.

www.cepin.cz, 07.02.2002

celý text ->Petr Mach: Češi a EU: Hra na přidružení

Tak jako kdysi česká intelektuální elita básnila o Sovětském svazu a jeho pokroku, solidaritě a internacionalismu, dnes stejně nekriticky oslavuje Evropskou unii. Kdo si dovolí pochybovat o smysluplnosti evropské integrace, riskuje minimálně označení za nacionalistu. Podívejme se však na problém Evropské unie realisticky.

MF Dnes, 07.02.2002

celý text ->Petr Mach: Antimonopolní zákonodárství versus svobodný trh

V platnost vstupuje nový zákon na ochranu hospodářské soutěže. Je to zákon, který reguluje, zakazuje a přísně trestá některé formy konkurence, jako např. spojování firem, stanovování "nepřiměřeně nízkých" nebo "nepřiměřeně vysokých" cen.

Profit, 07.02.2002

celý text ->Petr Mach: Euro bude bohatým brát a chudým dávat

Společná evropská měna euro je z podstaty přerozdělovacím nástrojem, který některým národům prospěje a jiné národy na něj doplatí. Mluví-li se o výhodách eura, zdůrazňují se převážně úspory turistů na směnárenských poplatcích. Ty jsou ale směšné ve srovnání s tím, co některé národy ztratí v důsledku přerozdělování bohatství, které je se zavedením eura spojené.

Hospodářské noviny, 07.02.2002

celý text ->Petr Mach: Daně nejsou nízké - jenom nejsou vidět

Ministr Špidla prohlásil, že u nás máme příliš nízké daně. Nový ministr financí jej v tom podpořil, daně prý bude nutné zvýšit. Zatím tomu prý brání Opoziční smlouva, ale do budoucna se tomu údajně nelze vyhnout.

Redhot, 07.02.2002

celý text ->Jiří Weigl: EU a železná logika dějin

Argumenty skalních příznivců Evropské unie trochu připomínají "žleleznou" logiku marxistického historického determinismu. Vše je jasné. Vysoký rozvoj výrobních sil si vyžaduje odpovídající změny na úrovni výrobních vztahů. V Evropě to znamená nutnost vzniku evropského superstátu.

MF Dnes, 07.02.2002

celý text ->Petr Mach: Evropská unie nemá ráda konkurenci

Konkurence právních řádů je stejně tak důležitá, jako konkurence na trhu. Je to poslední instance, která brání státům mít stoprocentní daně, despotickou regulaci podnikání a totálně zvrácené zákony nerespektující soukromé vlastnictví. Bohužel Evropská unie konkurenci právních řádů omezuje.

Profit, 08.02.2002
---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2019
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­