ENEN CZE
===

články

články

Na této stránce najdete chronologicky řazené články představitelů a spolupracovníků CEPu, které vyšly v novinách a časopisech.

Chcete-li vyhledat články ke konkrétním problémům, využijte vyhledávací okénko "vyhledávání na serveru" v levé části této stránky.

<- předchozí | 3 | následující -> Jsou zobrazeny články 21-30 z celkových 774

řadit dle data: (0-9) (9-0)

celý text ->Petr Mach: Množství peněz a devizové rezervy

Centrální banka od května 1997, kdy došlo k měnové krizi, deklaruje režim "řízeného" plovoucího kurzu. V souladu s režimem cílování inflace se snaží kontrolovat vliv změn měnového kurzu na cenovou hladinu, a proto se de facto vrátila k praxi první poloviny devadesátých let a intervencemi proti zhodnocování koruny udržuje kurz koruny na stabilní úrovni. Častá představa o volně plovoucím kurzu je tedy pouhou iluzí.

Hospodářské noviny, 03.03.2000

celý text ->Petr Mach: Chráníme přírodu?

Předpokládám ale, že kvůli obálce, jejíž výrobní náklady bez vlivu DPH jsou vyšší, se v konečném důsledku spotřebuje také více všech těchto věcí. Tzv. ekologické obálky jsou natolik výrobně náročné, že by bez daňové úlevy v konkurenci s tzv. neekologickými neobstály. Jinak by je nebyl důvod zvýhodňovat. Muselo tedy kvůli nim být vyrobeno v průměru více nafty, elektřiny, uhlí či bagrů, než kolik by jich bylo třeba, kdyby stát nepokřivil cenovou informaci, která normálně vede spotřebitele mimoděk k nákupu produktů s nižšími náklady.

Laissez Faire, 09.04.2000

celý text ->Petr Mach: Hladomory a svobodný obchod

Afrika se zmítá v chudobě, střídavých hladomorech a kmenovém násilí. Nadvláda se na mnoha územích černé Afriky mění často násilnými převraty. Hospodářství těchto zemí je zaostalé a již tak špatnou situaci dále zhoršují živelné pohromy v podobě sucha nebo záplav. Obyvatelé bohatého Severu, i ti chudší, netrpí hlady a často si mohou dopřát exotické ovoce, cestování a spoustu barevných časopisů, které je lákají ke spotřebě dalšího luxusního zboží. Takový je zjednodušený obrázek dichotomie dnešního světa a hledání příčin této křiklavé rozdílnosti zaměstnává mnohé žurnalisty, sociology či ekonomy.

Respekt, 01.05.2000

celý text ->Petr Mach: Nová ekonomika nebo nový socialismus?

Někteří pracovníci nových telekomunikačních firem, novináři a fanoušci internetu přišli s termínem "nová ekonomika". Jsou uchváceni novými možnostmi a prožívají velkolepou vizi: Podle nich nové technologie mění staré pořádky a přinášejí zcela nové způsoby života....

MF Dnes, 05.05.2000

celý text ->Petr Mach: Měnová krize z hlediska změn devizových rezerv

Měnová krize roku 1997 byla charakteristická pádem hodnoty měny, změnou kurzového režimu a masivními devizovými intervencemi centrální banky. Souběžně probíhaly silné politické otřesy. Cílem mého příspěvku je ukázat, že relativní změna hodnoty kurzu nebyla tak veliká, aby se dalo hovořit o skutečné krizi.

sborník CEPu, 09.05.2000

celý text ->Petr Mach: Skryté daně aneb Co oči nevidí, srdce nebolí?

Jsou věci, kterým by se asi průměrný občan zdráhal uvěřit. Například tomu, že ještě než ze své výplaty začne při nákupech platit daň z přidané hodnoty, daň z piva, cigaret, benzínu, atd., je jeho práce zdaněna více než čtyřiceti procenty. Velká část daní zůstává očím poplatníků skryta, jako voliči se proto o míře zdanění rozhodují na základě neúplných informací. Zprůhlednění daňového systému by napomohlo kvalifikovanému rozhodování voličů.

Hospodářské noviny, 16.05.2000

celý text ->Petr Mach: Demokracie a přerozdělování

Pojem "společnost" má v zásadě dva významy – používáme jej za prvé pro právnickou osobu, která není ve vlastnictví jediného majitele, a za druhé pro skupinu lidí sdílejících jeden právní systém. Poukážu zde na některé společné aspekty pojmu společnost v obou významech.

Laissez Faire, 09.06.2000

celý text ->Petr Mach: Sociální inženýrství v internetovém věku

Skupina poslanců pod vedením Vladimíra Mlynáře přišla s iniciativou daňového zvýhodnění zaměstnanců při koupi domácího počítače. Záměrem návrhu je podle Důvodové zprávy zvrátit "zaostávání za USA ve vybavování domácností osobními počítači", podpořit "využívání informačních technologií", zabránit vznikajícímu "novému druhu společenské nerovnosti, založené na tom, zda dotyčný má nebo nemá přístup k internetu".

MF Dnes, 31.07.2000

celý text ->Petr Mach: Proletáři všech zemí, spojte se!

Radikální odpůrci "ekonomické globalizace" se chystají v Praze protestovat proti volnému obchodu, proti chudobě třetího světa, demonstrovat za odpuštění dluhů. Přidají se k nim ekologisté, obhájci "práv" zvířat, anarchisté a zastánci alternativních způsobů soužití všeho druhu. Chtějí společně také protestovat proti politice Mezinárodního měnového fondu, který omylem považují za kapitalistickou instituci. Ve skutečnosti však k sobě mají levicoví aktivisté a představitelé MMF a Světové banky mnohem blíže, než se na první pohled zdá.

Laissez Faire, 09.09.2000

celý text ->Petr Mach: Světová banka znamená světové přerozdělování

Ve světle násilných protestů ultralevicových skupin proti existenci Světové banky se většina veřejnosti staví na její stranu. Kritika Světové banky však může vycházet i z liberálních pozic.

Laissez Faire, 09.11.2000
---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2019
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­